PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, bądź przez formularz kontaktowy.

O nas

W naszej Pracowni zajmujemy się diagnostyką i orzecznictwem psychologicznym w zakresie psychologii transportu. Badanie psychologiczne, inaczej nazywane też psychotechnicznym ma na celu sprawdzenie sprawności psychomotorycznej, funkcji poznawczych oraz predyspozycji osobowościowych, istotnych z perspektywy prowadzenia pojazdu mechanicznego czy wykonywania pracy, wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i doświadczeniu zapewniamy rzetelne przeprowadzenie badań w bezstresowej, przyjaznej atmosferze.

Pracownia przystosowana jest zarówno do badań indywidualnych jak i grupowych.
Na jedną godzinę można umówić nie więcej niż trzy osoby. Badanie dla grup zorganizowanych odbywa się według ustaleń Klienta z Psychologiem.

Badania odbywają się codziennie, również w godzinach popołudniowych oraz w soboty, po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. Wynik badania omawiany jest bezpośrednio w pracowni psychologicznej tego samego dnia. Po ukończonym badaniu wystawiane jest orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy jest wydawane na okres 5 lat do ukończenia przez osobę 60-tego roku życia oraz na okres 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia. Po upływie terminu ważności orzeczenia badania trzeba przejść ponownie. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych są obowiązkowe.

Przekonaj się jak nie zmarnować swojego czasu i spełnić swój obowiązek.
Zapraszamy na badania

Zakres usług

Na badania psychologiczne zapraszamy:

 • Pracowników obsługujących maszyny w ruchu oraz wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychoruchowej (operatorów wózków widłowych, żurawi wieżowych, koparek, ładowarek, suwnic, podnośników, monterów konstrukcji stalowych, elektromonterów linii energetycznych)
 • Operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu
 • Przedstawicieli handlowych oraz innych pracowników prowadzących w ramach obowiązków służbowych samochód kategorii B
 • Kierowców: autobusów, taksówek osobowych i bagażowych, pojazdów ciężarowych
 • Kandydatów na kierowców skierowanych przez lekarza lub bez skierowania
 • Instruktorów lub kandydatów na instruktora nauki jazdy, egzaminatorów
 • Kierujących pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne
 • Kierowców samochodów uprzywilejowanych w ruchu i przewożących wartości pieniężne
 • Kierowców – sprawców wypadków drogowych
 • Kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym, Ustawy o Kierujących Pojazdami (prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych)
 • Osób chcących zbadać sprawność intelektualną, osobowość, funkcje poznawcze bądź predyspozycje zawodowe.

Cennik

Cena badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu wynosi – 150 zł

Zaliczają się do nich przykładowo badania:

 • Kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii C, CE, D, DE oraz motorniczych
 • Kierowców zawodowych (Kwalifikacja zawodowa/ Szkolenie okresowe)
 • Kandydatów na instruktora i instruktorów
 • Kandydatów na egzaminatora i egzaminatorów
 • Kierowców taxi
 • Osoby skierowane przez Policję:
  • Uczestników wypadków drogowych, w którym są osoby zabite lub ranne
  • Kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem środków psychoaktywnych (np. alkoholu)
  • Kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną liczbę punktów karnych
UWAGA!

Wykonując badanie psychologiczne na Kwalifikację wstępną/ Szkolenie okresowe oraz na wybraną kategorię prawa jazdy płacisz 150 zł.

2 badania = 1 dzień = 1 cena

Ponadto wykonasz u nas badania niezbędne dla:

 • Kierowcy pojazdu służbowego kategoria B – 80 zł
 • Operatorów wszelkiego rodzaju maszyn drogowych i budowlanych:
  • Operatora maszyny w ruchu – 70 zł
  • Operatora wózka widłowego – 70 zł
  • Badanie wysokościowe – 70 zł
 • Duplikat/odpis badania – 20 zł

Informacje dodatkowe

Przewidywany czas badania:

 • Wyższe Kategorie prawa jazdy – ok 90 minut
 • Kwalifikacje zawodowe – ok 90 minut
 • Kategoria B (taxi) – ok 60 minut
 • Kategoria B (służbowy) – ok 45 minut
 • Wózek widłowy – ok 60 minut
 • Maszyna w ruchu – ok 60 minut
 • Badanie wysokościowe – ok 30 minut

Na badanie prosimy przyjść wypoczętym i trzeźwym (co najmniej 24h bez alkoholu).

Należy zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy
 • Okulary (jeśli są używane na co dzień)
 • Skierowanie (o ile jest konieczne) wydane przez np. pracodawcę, lekarza lub Policję
 • Dane do wystawienia faktury (o ile jest konieczna)

Kontakt

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
AUTODRIVE Michał Bartczak
60-216 Poznań, ul. Sczanieckiej 6/2
(Wejście od ul. Kasprzaka 11 a)

Rejestracja
Telefoniczna, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 14.00 do 18:00 pod numerem kom. 691 347 477

fax 61 250 64 72;
e-mail: Wyślij do mnie list
Oferujemy atrakcyjne formy współpracy dla firm, zainteresowanych podpisaniem stałej umowy na wykonywanie badań psychologicznych w naszej pracowni.